Boeken

Driven by Dialogue

In this book Floor de Ruiter ‘de-constructs’ true dialogue and puts the pieces back together in a practical tool for common understanding.

» bestel boek

Driven by Dialogue

In a world, organization or team in turmoil there is only one way out: dialogue. Not discussing a compromise, negotiating a business deal or persuading reluctant employees, but a real dialogue, that brings us back together. Why do we normally find that so difficult? Because we want to avoid confrontations, or maybe even more because listening is so difficult. We want to talk, express ourselves, and at the same time we want to be heard; an incompatible combination. Under stress it gets even worse: we disconnect and turn inside ourselves.

In this book Floor de Ruiter ‘de-constructs’ true dialogue and puts the pieces back together in a practical tool for common understanding. He offers useful tips to translate this into basic communication, into team dialogues, into leadership, into customer- and service dialogues, into new forms of local government and into new ways of teaching. For those who have and coach teams and organizations he carefully explains the process of facilitating dialogue. In this way dialogue helps you out in the most difficult situations. ‘Driven by Dialogue’ is also a clear application of ‘Spiral Dynamics’ and ‘Theory U’ on communication.

» bestel boek

Leadership on stage: speciale workshop in Frankrijk!

Theaterregisseur Bert Barten en communicatie-expert Floor de Ruiter creërden samen een krachtig en verdiepend programma voor persoonlijke transformatie & communicatie: Met Leadership on Stage zal je zelf een verandering ondergaan, maar ook in staat zijn om een impuls af te geven voor verandering om je heen.

Leadership on Stage bereidt je voor om op een dieper niveau de dialoog aan te kunnen gaan met je medewerkers en je team. Om dit goed te kunnen doen moet je de verbinding maken met jezelf en anderen. In dit programma wordt hiervoor de combinatie gemaakt tussen twee elementen: Mindfulness – om de verbinding met jezelf te maken, en Communicatie – om de verbinding met anderen aan te gaan. 

Leadership on Stage is ontworpen voor sprekers met ervaring, communicatie professionals 

die leiders direct ondersteunen en consultants gespecialiseerd in communicatie of leiderschap.

PERSOONLIJKE GROEI ÉN PROFESSIONELE ONTWIKKELING 

3 Kernelementen in het programma:

• Peak Performance on stage: de intuïtieve kant van Leadership on Stage 

– Verkenning van je eigen presentatie als leider: inside out-outside in. 

– ’Precencing’ van theory U. 

– I am present; Mindfulness en Awareness.

• ValueFraming: de rationele kant van Leadership on Stage 

– Inleven: het beleven van de perspectieven van je publiek 

– ‘Leidende speech’ in 5 stappen 

– Speech training op het podium met video feedback

• Storytelling: de intuïtieve en rationele kant komen bij elkaar 

– De 12 stappen van de held 

– Life Story Dialogue: wat is je persoonlijke verhaal? 

– Relatie met Spiral Dynamics & ValueFraming

Floor de Ruiter on Stage

Een boek is mooi, maar om ValueFraming echt onder de knie te krijgen is meer nodig. Leiderschap ‘on stage’ moet je ervaren en oefenen om het succesvol te kunnen toepassen. honderden bestuurders hebben inmiddels live kennisgemaakt met ValueFraming en passen dit toe op emotioneel beladen momenten.  

Adriaan Buitink, Adjunct Directeur Veiligheidsregio Utrecht:

“deze masterclass bieden wij vanuit de Veiligheidsregio Utrecht aan, aan alle (loco)burgemeesters, omdat het in crisissituaties niet alleen gaat om het in goed banen leiden van publieke diensten, maar vooral om inleving in collectieve emoties en authentiek leiderschap tonen. Vele tientallen (loco)burgemeesters hebben met enthousiasme hieraan deelgenomen en hoge waardering voor de relevantie en praktische toepasbaarheid. Een must voor de hele veiligheidsdriehoek”

Seminar; Leiderschap in 15 minuten, 8 krachtige sprekers over leiderschap

Seminar 
Leiderschap in 15 minuten 
8 krachtige sprekers over leiderschap

Datum: donderdag 28 februari 2013 
Tijd: 13.30 – 17.30 uur 
Locatie: Centre for Innovation Campus Den Haag 
Wat betekent leiderschap voor jou persoonlijk? Hoe ga je ermee om in de professionele communicatiepraktijk? Wat heb je als leidinggevende nodig om leiderschap mogelijk te maken? Wat is de betekenis van leiderschap in organisaties? En hoe is de wisselwerking tussen leiderschap en communicatie? 

Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst ‘Leiderschap in 15 minuten’. Acht sprekers geven in 15 minuten een persoonlijke visie op leiderschap en communicatie. Met bijdragen van onder andere Huib Koeleman, Astrid Schutte, Gerald Morssinkhof, Conny de Laat, Saskia Verwie, Hans Janssensl en Floor de Ruiter. Alma Feenstra leidt de discussie.

Leadership on Stage, week seminar in Frankrijk; ook in 2015!

ValueFraming gaat internationaal! Samen met theaterregisseur Bert Barten bieden we een hele week aan om aan ‘leadership on stage’ te werken. In een Frans kasteel in de Vogezen, combineren we de geavanceerde theatrale technieken van Bert Barten (die ondermeer put uit de traditie van Mindfulness en storytelling) met die van ValueFraming. Nu echt de diepte in om als ervaren podiumtijger zonder vrees terug te keren. En dat in een prettig Frans chateau. Van 30 augustus – 6 september 2015! lees meer

Download PDF (931KB)

 

I-Change congres over communicatie en verandering

Op 7 februari 2013 in Utrecht, in vervolg op het succesvolle congres iChange, organiseerde vakblad Communicatie wederom een Praktijkdag over communicatie en verandering. Een dag met intensieve workshops waarbij je echt de diepte in ging over de veranderonderwerpen van jouw keuze. De workshop ValueFraming was (weer) overtekend en dus voor een volle zaal liet Floor groepen werken aan een speech op een emotioneel beladen moment. Videofeedback toonde dat iedereen de boodschap over inlevingsvermogen ook kon toepassen!

ValueFraming op MARCOM12

Voor een volle bak tijdens MARCOM12 in de RAI op 13 juni heb ik mijn ‘live waardenscan’ uitgeprobeerd op het totale publiek. Oranje en Groen bleken de dominante perspectieven van mijn publiek. Handig voor de spreker om te weten voor de rest van de sessie. Zo kon ik bijtijds wat gele anekdotes skippen en nog eens extra de nadruk leggen op de toepassing in de praktijk. Hoe wordt ik succesvol door het geheim van Mandela zelf toe te passen. Ik heb nog nooit zoveel visitekaartjes in één keer gekregen.

Onze verlichte hersenen

Het geluid was al niet luid en moeilijk te verstaan. Met het overlijden van Rutger Kopland is een subtiel vertegenwoordiger van de anti ’ik ben mijn brein’ stroming verloren gegaan. Kopland was niet alleen een veel bekroonde dichter, maar ook psychiater. In het Universitair Medisch Centrum in Groningen was hij decennialang hoogleraar biologische psychiatrie en hoofd van de afdeling psychiatrie. Hij verzette zich tegen het beeld dat door Dick Swaab en vele anderen in verschillende bestsellers over de werking van de hersenen wordt gecreëerd: ‘mensen worden gedetermineerd door hun hersenen’. Kopland waarschuwt: “veel van wat gesteld wordt is van een ongekende simpelheid. Daar ben ik niet blij mee. Omdat het indruist tegen alles waar ik altijd voor gewerkt hebt”.

Hersenen maken gedrag mogelijk, ze produceren het niet.

“De interactie tussen hersenen, de omgeving, opvoeding, gelukte en mislukte liefdes, leerprocessen adaptatie, zonder al deze zaken zouden onze hersenen niets betekenen. Het feit dat al die boeken die dat ontkennen bestsellers worden is bedenkelijk. Het scheept mensen op met een veel te beperkt beeld hoe mensen in elkaar zitten. Simpelheid lijkt verlossend” Zo probeert Kopland de drift die ons allen zou drijven te nuanceren. Maar nuance is niet een benadering die momenteel populair is. Onze hunkering naar snelle oplossingen doet ons vallen voor de aderlatingen van de 21ste eeuw.

Sinds de verlichting en de scheiding tussen kerk en staat, tussen wetenschap en geest is het hard gegaan met de ontwikkeling van de rationele kennis. We begrijpen atomen en bijna alle wetten die de mechanische natuur beheersen. We bouwen gigantische deeltjesversnellers om de laatste geheimen te ontrafelen. Maar juist op het terrein waar de ooit gescheiden domeinen bij elkaar komen weten we eigenlijk heel erg weinig. Daar heeft de verlichting ons in de weg gezeten. Eigenlijk is de ontdekkingstocht daar pas na de tweede wereldoorlog begonnen. Dus qua ontwikkeling leven we daar nog in de middeleeuwen. In de hersenen komen ziel en lichaam bij elkaar. Daar voeren spiritualiteit en ratio een voor ons verwarrende dans. Van die ontmoeting begrijpen we nog maar weinig. In het bedrijfsleven noemen we het ‘hard en zacht’, vooral als aanduiding van ons onbegrip. En ook daar hebben we die kennis nu juist hard nodig, want de mogelijkheden van de ratio hebben we inmiddels wel maximaal benut. We komen nu in het domein van de geest, van het verwarrende, als we verder willen gaan.

Het is ook die ontmoeting waarmee we geconfronteerd worden bij ziekte en dood. We krijgen er allemaal mee te maken en dan kunnen we niet goed genoeg voorbereid zijn. Ik stond op mijn 30ste in ieder geval voor mijn gevoel met lege handelen. En sindsdien zoek ik geduldig naar antwoorden. Kopland, ik zal hem missen.

Hekking aan de ketting

Steeds schuift hij op het cruciale moment in beeld, schuin voor de burgemeester, steeds begrijpt hij de tradities en belangen beter dan die ijdele relatieve buitenstaander en steeds vindt hij een manier om de belangen van Juinen ogenschijnlijk parallel te laten lopen aan zijn eigen onduidelijke eigen belangetjes. Hij is een mooi symbool van een bestuurder die een blauwe structuur, bedoeld om ons allemaal eerlijk en voorspelbaar te behandelen, een draai weet te geven die steeds in zijn eigen voordeel uitvalt. En de brave burgervader loopt in zijn eigen groene valkuil door elk conflict te omzeilen en zijn ogen te sluiten voor de tegenstrijdig belangen daarachter. Het is precies deze dynamiek die ons op wereldschaal de bankencrisis en de economische crisis heeft opgeleverd en op lokaal niveau het vertrouwen in elke vorm van publiek bestuur langzaam heeft verpulverd.

De WRR zegt in haar spraakmakende rapport ‘Vertouwen in burgers (2012)’ over de inter-actie tussen burger en overheid: Nog te vaak gaat het mis en het instrumentarium is sleets. De aansluiting op de ontwikkelingen in onze samenleving is zoek en een geheel andere aanpak lijkt noodzakelijk”. De grote initiator achter dit rapport is Pieter Winsemius. Hij is een voorzichtig formulerende man. Hij bedoelt natuurlijk dat de (lokale) overheid behoorlijk de weg kwijt is. Totaal niet opgewassen tegen de complexiteit van deze tijd. En dat juist op een plek waar overheid en burger eigenlijk het dichtst op elkaar staan; de gemeentes. Dat is eigenlijk ook niet zo gek bij instituties die sinds hun creatie in 1848 niet meer wezenlijk veranderd zijn.

Simpele antwoorden zijn verleidelijk doch gevaarlijk. ‘Het ligt aan die ambtenaren!’ Maar zij moeten werken in een stroef systeem van publieke verantwoording en langzame en onomkeerbare processen. ‘Kiezen voor een protestpartij!’ Maar die lopen vast in dezelfde bureaucratie en geven het steeds vaker weer op. ‘We creëren deelgemeentes!’ Maar die blijken in dezelfde valkuilen te lopen tegen hogere kosten. Dus heffen we die maar weer op. De oplossing ligt ergens anders. Ook daar zegt het WRR rapport al wat over: ‘burgerbetrok-kenheid vereist denken vanuit de burgers’ en ’het op de juiste manier uitsteken van de helpende hand, loslaten als het kan, maar sturen als het nodig is’. Situationeel besturen dus. Niet één vast democratisch proces, niet één vaste manier van organiseren, van beleid maken en uitvoeren, maar verschillende stijlen, afhankelijk van het type probleem, of afhankelijk van de rolverdeling tussen overheid en burger.

Gemeente Zwolle experimenteert met die omkering: niet de gemeente en haar proces staan centraal, maar de verwachting van de burger. In een poging om grip te krijgen op het werke-lijk reduceren van (overbodige) regels. Om in dit proces houvast te creëren zijn de meest relevante waardesystemen van Spiral Dynamics vertaald in vier manieren van beleid en interactie. En daarbij de keuze te laten bepalen door de relatie, zoals de burger die verwacht. Dat laatste blijkt nog het moeilijkst: inleven in het perspectief van de burger (van de klant zou je kunnen zeggen, t’is net een bedrijf eigenlijk). Zo kwamen ze tot de volgende varianten:

 

Met deze aanpak kan een veel grotere complexiteit aan beleid en uitvoering gerealiseerd worden. Tijdens het experiment bleek dat de meeste ambtenaren en sterke voorkeur hadden voor één bepaalde stijl en die onbewust in iedere situatie toepasten. Een uitdaging was het om ieders repertoire te vergroten. Per stijl moet natuurlijk nog een groter instrumentarium ontwikkeld worden, in samenwerking met alle betrokkenen, binnen en buiten de gemeente. De voorkeur van Hekking is duidelijk: oranje. Maar hij voegt de rol van de gemeente soepel samen met zijn eigen rol als burger. Kortom: plezier met experimenteren en exit Hekking!

Seminar ValueFraming

2 oktober 2012

Vergeet alles wat je geleerd en gelezen hebt over communicatie. En leer vernieuwend te communiceren! op basis van inlevingsvermogen. Logeion, de beroepsvereniging van communicatie adviseurs organiseerde op 2 oktober 2012 een speciaal seminar hierover: lees meer

Om iedereen de kans te geven eens ervaringen op te doen met de communicatieve kracht van de kleuren, was er een ‘carrousel’ van workshops gereorganiseerd. Ervaren wat de kracht van groen (emoties delen met de ‘talking stick’, rood (de confrontatie aangaan, zelfs met bokshandschoenen aan) of paars (de kracht van rituelen ervaren). 6 specialisten trakteerden de deelnemers op een kleuren-topervaring.