media

Met de microfoon onder je neus

Artikel in BevolkingsZorg

Hoe burgemeesters en locoburgemeesters worden begeleidt op het gebied van crisiscommunicatie vanuit de Veiligheidsregio Utrecht. 

Download artikel (PDF, 185KB)