testen

Organisatietest

De uitkomst van de organisatietest verschaft u inzicht in de gemeenschappelijke waarden van uw organisatie. Dit om richting te geven bij verandering en verbeteringsprocessen.