testen

Perceptietest

De test verschaft informatie over uw visie op de betreffende problematiek en uw mening over de organisatie waarvoor wij deze test uitvoeren. De uitslag is bedoeld om hen te helpen hun dienstverlening daarop aan te passen.