Boeken

Driven by Dialogue

In this book Floor de Ruiter ‘de-constructs’ true dialogue and puts the pieces back together in a practical tool for common understanding.

» bestel boek

Congruente Overheidscommunicatie (co–auteur)

Congruente overheidscommunicatie biedt een leidraad voor effectieve overheidscommunicatie die aansluit bij de maatschappelijke communicatiebehoeften van burgers. Eerst beschrijft het de essenties van de overheid en haar communicatie, de turbulentie in onze samenleving en de weerslag daarvan op de overheid. Daarna geeft dit boek een advies over de invulling van de overheidscommunicatie. Kern van dat advies is de keuze voor een nieuw paradigma gebaseerd op twee vertrekpunten: een externe communicatieoriëntatie en een communicatiestijl die gebaseerd is op een positief mensbeeld. Tot slot wordt een werkproces geschetst om te komen tot effectieve overheidscommunicatie.

De auteurs Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof en Floor de Ruiter hebben hun kennis van, ervaringen met en inzichten over communicatie en overheid laten samenvloeien. Het resultaat is een uniek boek over overheidscommunicatie dat bestuurders en ambtenaren (‘de overheid’) helpt om te communiceren in dienst van burgers (de samenleving). ‘Het bewaken van de integriteit van de verbinding tussen de verticale en horizontale wereld kan als de kerntaak van de overheidscommunicatie worden gezien. Dat vraagt om professionals met inzicht én lef. Daaraan kan dit zorgvuldig geschreven boek zeker bijdragen’ (Prof. drs. J. Wallage voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur).

Voor wie

Congruente overheidscommunicatie is geschreven voor (toekomstige) communicatieprofessionals die overheidscommunicatie als hun vak beschouwen. Daarnaast is het geschikt om overheidsbestuurders en ambtenaren bewust te maken van wat zij van hun communicatieprofessionals mogen en kunnen verwachten.

Over de auteur(s)

Hans Siepel heeft diverse (overheids)communicatiefuncties bekleed. Frank Regtvoort heeft voor het (overheids)communicatievak studieprogramma’s en -materiaal ontwikkeld. Gerald Morssinkhof doceert en schrijft over de ontwikkeling van het vak communicatie en over mensen, organisaties en hun verbinding met de samenleving. Floor de Ruiter is partner van De Transformatie Groep en expert op het gebied van organisatie- en communicatiecultuur.

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/vvd-haalt-uit-naar-ombudsman-1.1543372

» bestel boek