live agenda

Leadership on Stage: week in Frankrijk

15 minutes on leadership

Logeion seminar ValueFraming

boekpresentatie Overheids Communicatie, uitreiking aan ombudsman Brennikmeijer