live

Floor de Ruiter on Stage

Een boek is mooi, maar om ValueFraming echt onder de knie te krijgen is meer nodig. Leiderschap ‘on stage’ moet je ervaren en oefenen om het succesvol te kunnen toepassen. honderden bestuurders hebben inmiddels live kennisgemaakt met ValueFraming en passen dit toe op emotioneel beladen momenten.  

Adriaan Buitink, Adjunct Directeur Veiligheidsregio Utrecht:

“deze masterclass bieden wij vanuit de Veiligheidsregio Utrecht aan, aan alle (loco)burgemeesters, omdat het in crisissituaties niet alleen gaat om het in goed banen leiden van publieke diensten, maar vooral om inleving in collectieve emoties en authentiek leiderschap tonen. Vele tientallen (loco)burgemeesters hebben met enthousiasme hieraan deelgenomen en hoge waardering voor de relevantie en praktische toepasbaarheid. Een must voor de hele veiligheidsdriehoek”