Testen

De uit de onderstaande testen verkregen inzichten zijn te gebruiken om de samenwerking, teamdynamiek en onderlinge communicatie te verbeteren. Maar ook om zicht te krijgen op de voorgenomen verandering. Daarnaast werpen de uitkomsten licht op de verwachtingen van klanten, burgers en patiënten over de dienstverlening.

Als u klikt op een test die u wilt doen, komt u eerst in een openingsscherm dat vraagt naar uw inlogcode. De inlogcode is naar uw e-mailadres gestuurd. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar Antoinette Stenfert Kroese: antoinette.stenfertkroese@humanlogic.nl

Waardentest

Individuele waardentest

De uitkomst van de waardentest verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden.

De waardentest kent in totaal 20 vragen. Sommige vragen zijn misschien wat raar geformuleerd. Trekt u zich daar niets van aan. Het gaat om een test die wereldwijd al jaren zo gebruikt wordt en op basis van deze 20 vast gedefinieerde vragen uitgebreid gevalideerd is. Het is ook nog eens een vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands. Vandaar dat sommige zinnen moeizaam ‘lopen’.

» doe de test
Organisatietest

Organisatietest

De uitkomst van de organisatietest verschaft u inzicht in de gemeenschappelijke waarden van uw organisatie. Dit om richting te geven bij verandering en verbeteringsprocessen.

» doe de test
Perceptietest

Perceptietest

De test verschaft informatie over uw visie op de betreffende problematiek en uw mening over de organisatie waarvoor wij deze test uitvoeren. De uitslag is bedoeld om hen te helpen hun dienstverlening daarop aan te passen.

» doe de test
Teamtest

Teamtest

De uitkomst van de teamtest verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden en hoe deze zich verhouden tot de andere leden van het team.

» doe de test
Veranderingstest

Veranderingstest

De uitkomst van de Change State Indicator verschaft u inzicht in uw mate van tevredenheid met de huidige situatie en uw kijk op veranderingen. De test Change State Indicator is in het Engels.

» doe de test