testen

Teamtest

De uitkomst van de teamtest verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden en hoe deze zich verhouden tot de andere leden van het team.