zondag 11 december 2011

Oranje spiritualiteit: Ik ben een god in’t diepst van mijn gedachten

In 2011, overleed Dr. David Servan-Schreiber, psychiater, hoogleraar aan de universiteit van Pitsburg en auteur van het populaire boek ‘ Uw brein als medicijn. In het verlengde van alle deterministische bestseller die de afgelopen jaren verschenen over hoe de werking van de hersenen ons leven bepalen, gaf hij er een toevoeging aan die veel mensen tot steun was. Hij legde uit hoe je de kracht van je eigen hersenprocessen kan gebruiken om jezelf te genezen. Niet als een zweverig ‘geloof’ concept, maar als een praktische handleiding. Later, werkte hij dat verder uit in een opvolger: Antikanker, een nieuwe leefstijl’.  Opmerkelijk is dat hij op vijftigjarige leeftijd overleed, juist aan kanker, die zich op zijn dertigste voor het eerst openbaarde. In de laatste fase van zijn leven schreef hij een soort verantwoording. Hoewel hij zich op vrijwel alle gebieden aan zijn eigen ‘recept’ had gehouden, had hij zijn meest essentiële voorschrift met voeten getreden. Door het succes van zijn boeken had hij zich laten meeslepen in een enorm druk en rusteloos leven en zich daarmee, ondanks meditaties en gezond eten, zo uitgeput dat de kanker hem toch te pakken had gekregen.

Niet alleen probeert hij met deze conclusie zijn levenswerk, en het gedachtegoed dat het vertegenwoordigt, voor de eeuwigheid te beschermen, maar vooral neemt hij ook zelf totaal de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en het verloop van een uiteindelijk vaak dodelijke ziekte. Daarmee staat hij in een traditie om de verantwoordelijk voor alle aspecten van ons leven geheel in eigen hand te hebben. Niet alleen kunnen, en moeten, we alle vormen van gevaar, risico en schade uit het openbare leven bannen, ten diepste zijn we totaal verantwoordelijk voor ons eigen geluk, ons eigen succes en onze eigen gezondheid. Met de grote sprongen voorwaarts die de medische wetenschap ons biedt, zijn we zelf verantwoordelijk voor ons eigen denken en de toepassing van de genezingsprocessen in ons eigen hoofd. De kracht van onze gedachten.

In 1985 schreef de Amerikaanse Louise Hay een van de eerste bestsellers op dit gebied: ‘je kan je leven helen’. Als je dat boek goed leest zet zij eigenlijk al de toon voor twee keerzijdes van dat ‘concept’: niet alleen kan je je leven helen, je moet je leven helen. Als je dat niet doet, ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen ziekte en de gevolgen daarvan. En ten tweede somt zij een aantal oorzaken op per ziektebeeld, die volgens haar voor 95% bepalen dat de ziekte ontstaat. Die oorzaken liggen zonder uitzondering in gedachten die je over jezelf en je omgeving hebt opgebouwd. Niet alleen ben je zelf verantwoordelijk voor je genezing, je bent ook zelf verantwoordelijk voor het ontstaan.

En daarmee is de cirkel rond: in een oranje wereldbeeld ben je totaal verantwoordelijk voor je eigen leven en dood, en is oranje spiritualiteit het vermogen om je hersenen en je gedachten zo te programmeren dat je volledig kan bepalen hoe je leven verloopt. Vanuit dat perspectief is het zo begrijpelijk dat er initiatieven ontstaan als Pink Ribbon, die vooral gericht zijn op bewustwording. Want als je eenmaal bewust bent van de verbanden, kan je daarna aan de slag om je zelf genezende werk uit te voeren. En daarmee zijn we in de meest praktische zin een god in het diepst van onze gedachten. Het ultieme eindresultaat van de verlichting.